Elevbase frånvaroredovisning

Frånvaron bokföres enligt följande (se även bild):

Knappen Visa elev visar en sammanställning av en elevs frånvaro under terminen/läsperioden och knappen Visa klass visar en sammanställning av frånvaron för klassens samtliga elever under aktuell vecka. Sammanställningarna kan skrivas ut. Knappen Översikt visar en mera komprimerad frånvarobild och knappen Skoldata ger en bild av skolans klasser och har dessutom en elevsöksfunktion.

Hårdvarukrav

Dator: PC 486DX 16 MB RAM eller bättre
Grafik: Mono, LCD, VGA 1024 x 768 eller högre
Hårddiskutrymme: Programvara < 1,3 MB
Datafiler ca. 330 kB/klass
Operativsystem: Windows 95/98 eller högre, t.ex. Windows XP eller Windows 7.
Skrivare:  Windowsinstallerad


Historik

Programmet ELEVBASE var ett av de första dataprogrammen för frånvaroredovisning och har använts  av flera skolor i slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet. Programmet kördes i skolans interna nätverk. Många lärare fick genom programmet en första kontakt med datorer och en inblick i hur dessa kunde användas som ett praktiskt, administrativt hjälpmedel. Programmet, som var skrivet i Borland Delphi  (Pascal i Windowsmiljö), har numera ersatts av kommersiella frånvaroprogram som ofta ingår i schemaläggningsprogram.     

Uppdatering och support av programmet upphörde 2010.

Information:  Lars-Gunnar Nilsson lgnbox@
aqui.se